Αγροτεμάχια
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κτήμα 5000τμ με 185 πορτοκαλιές Ναβαλινες (8 ετών )με ρεύμα-αποθήκη-αντίπαγετικα και νόμιμη γεώτρηση στην περιοχή Κιρκιζατες. Τιμή 27000ευρωΠΩΛΕΙΤΑΙ κτήμα 5000τμ με 185 πορτοκαλιές Ναβαλινες (8 ετών )με ρεύμα-αποθήκη-αντίπαγετικα και νόμιμη γεώτρηση στην περιοχή Κιρκιζατες.
Τιμή 27000ευρω
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 28.500ΤΜ Ε.Ο ΑΡΤΑΣ-ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 28.500ΤΜ
Ε.Ο ΑΡΤΑΣ-ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΑΓΡΟΤΕΧΑΧΙΟ 3097ΤΜ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΕΟΧΩΡΑΚΙΑΓΡΟΤΕΧΑΧΙΟ 3097ΤΜ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΕΟΧΩΡΑΚΙ
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 10000ΤΜ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΜΠΗΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 10000ΤΜ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΜΠΗ
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 13870ΤΜ ΑΡΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ Ε.Ο ΑΡΤΑΣ-ΜΕΝΙΔΙΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 13870ΤΜ ΑΡΤΑ
ΠΕΡΙΟΧΗ Ε.Ο ΑΡΤΑΣ-ΜΕΝΙΔΙ
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 10000ΤΜ ΑΡΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠ-ΑΛΤΙΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 10000ΤΜ ΑΡΤΑ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠ-ΑΛΤΙ
Οικοπεδο 1000τμ Φιλιππιαδα περιοχη ΕλευθεροχωριΟικοπεδο 1000τμ Φιλιππιαδα
περιοχη Ελευθεροχωρι
ΑΡΤΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΜΙΝΗΑΡΤΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΜΙΝΗ
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 3000τμ Ε.Ο ΑΡΤΑΣ-ΓΡΑΜΜΕΝΙΤΣΑΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 3000τμ
Ε.Ο ΑΡΤΑΣ-ΓΡΑΜΜΕΝΙΤΣΑ
ΑΡΤΑ - ΛΙΜΙΝΗΑΡΤΑ - ΛΙΜΙΝΗ
ΑΡΤΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙΑΡΤΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ